Tjänster

Vi erbjuder vad vi kallar 3R. Revision, Rådgivning och Rapportering. Dessutom gör vi det begripligt för dig. Siffror på svenska helt enkelt.

Revision

Du anlitar en duktig revisor för att få en bra rådgivare och ett bollplank till ditt företag. Det ger även dig som företagare en större trygghet och bygger trovärdighet vid kontakter med exempelvis banker, leverantörer och olika myndigheter. En revision hjälper dig också att identifiera möjliga problem och att hitta lösningen på dem.

Vi har lång erfarenhet av revisionstjänster. Vår främsta styrka är att vi gör siffrorna begripliga för dig.

Rådgivning

Vi gör så mycket mer än enbart revision. Rådgivning handlar till stor del om hur du som företagare kan dra nytta av vår kreativitet, samlade kunskap och erfarenhet. Kanske kan vi hjälpa dig att bli mer lönsam om vi går igenom hela det ekonomiska läget, från intäkter till skatter.

Visste du att vi kan hjälpa dig vid köp eller försäljning av företag? Vi finns där som en trygghet med förtroende och kunskap, när du behöver den.

Vi hjälper dig med revision och rådgivning

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer