Integritetspolicy

Den nya EU-förordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) trädde i kraft 25 maj 2018 och ersatte där med den svenska personuppgiftslagen. Förordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Detta innebär att kraven på hur vi som företag behandlar personuppgifter skärps. Med anledning av detta har vi uppdaterat och förtydligat vår policy för behandling av personuppgifter.

Nedan bifogas PDF-filer med information om Agero:s behandling av personuppgifter.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har några frågor gällande behandling av personuppgifter.
E-post: peter@agerorevision.se
Telefon: 070-589 64 73